Tegn og forkortelser

Denne note er sakset - og bearbejdet - fra artiklen: http://groups.google.dk/groups?q=tegn+tilde&hl=da&lr=&group=dk.historie.genealogi&selm=395759dd.15317063%40news.cybercity.dk&rnum=1
Fra:John Thomsen (sir_john@vip.cybercity.dk)
Emne:Sig det med tegn
Nyhedsgruppe:dk.historie.genealogi
Dato:2000/06/27 

Tegn

Hændelser
Tegn Navn Tastekombination HTML Betydning
* Stjerne ASCII 42/042 ∗ fødsel
¤ Skildpadde ASCII 158/0164 dåb
© Copyright ASCII 189/0169 © Confirmeret
® Registreret varemærke ASCII 190/0174 ® Registreret partnerskab / forlovet/trolovet
Thilde ASCII 126 ˜ ∼ gift. ~3 = gift 3. gang
$ Dollar Skilsmisse. Alternativt ¥ (Yen - 157/0165)
Kors ASCII 187/0134 † død. Alternativt: + (plus)
Dobbeltkors ASCII 186/0135 ‡ Begravet. Alternativt: ++ (2 plusser)
Tidsangivelser
Tegn Navn Tastekombination HTML Betydning
< Mindre end ASCII 60/060 &lt; Før end..
> Større end ASCII 62/062 &gt; Senere end..
! Udråbstegn ASCII 33/033 PRÆCIS, også selv om resten af tidsangivelsen er mangelfuld.
Afsnitstegn ASCII 188/0182 &para; et eller flere elementer i dato er usikre
@ snabel-a 64/064 Anslået (beregnet) tidsangivelse. *@1835 (fx. fødselsår beregnet udfra alder)
¢ cent 155/0162 &cent; CIRKA = skønnet tidsangivelse
£ engelske pund 156/0156 "i Live". fx. i løs angivet periode.
- bindestreg interval fx. 1920-1930 = fra 1920 til 1930.
/ stråstreg alternativ. fx 1920/21 = 1920 ELLER 1921
Andet
Tegn Navn Tastekombination HTML Betydning
Hankøn &#9794; Hankøn
Hunkøn &#9792; Hunkøn
grad 0176 &deg; Generation
højrepil bindestreg, større end &rarr; Forældre -> Barn
Dobbeltpil mindre end, bindestreg, større end &harr; Søskende til
{-} Krøllet pil krøllet venstre, bindestreg, krøllet højre Fætter/kusine relation
Þ Thorn ASCII 222 &THORN; Gravid ;-)
ð Eth ASCII 240 &eth; Uægte
Î I circumflex ASCII 206 &Icirc; Indesidder

Kombination - og videreudvikling

Som det forsigtigt er antydet et sted ovenfor, kan tegnene meget vel bruges i sammenhæng:
Forkortelse Betydning
*>1699 (= født efter 1699),
~2! 1/8 1812-13 (= gift 2. gang netop 1. august, men 1812 eller 1813)
Derudover tror jeg man skal være varsom med at have flere end den ovenfor nævnte håndfuld tegn, ellers risikerer man at miste overblikket og blive offer for sit system frem for bruger af det.

Forkortelser

Nogle er hævdvundne andre af løsere tilknytning:
Forkortelse Betydning
Hmd Husmand
Gmd Gårdmand
Bmd Boelsmand
UK Ungkarl
JF Jomfru
PG Pige
DG Dreng
E! Enke
EM! Enkemand
IN Indsidder
% Aftægt
FT Folketælling
KB Kirkebog
Hvis du har mere information eller rettelser til det ovenstående, så skriv til mig